Tuotteistaminen

Osaamisen lisääminen ruokamatkailun tuote- ja palveluinnovoinnissa ja vastuullisessa tuotannossa.
Tavoitteena, että yritykset oppivat tekemään vastuullisesti tuotettuja ja lähiruokaan perustuvia esimerkiksi
seuraavanlaisia palvelutuotteita:  Mökkimatkailijoiden ”Mökkiboksi” , Luontoretken herkkueväät , Uudet leivonnaiset, Saunaruoka uusilla twisteillä.

Ruokakonseptien mallintaminen ja suunnitelma jalkauttamisesta kohdeyrityksiin

Maakuntien pilotointiprosesseista tehdään mallinnukset ja valmiit ruokakonseptit, joita voi soveltaa kaikissa matkailuyrityksissä. Konsepti muokataan selkeästi viestittävään muotoon. Konseptin soveltamisesta matkailuyrityksen liiketoimintaan tehdään kirjallinen tai sähköinen opastusmateriaali esimerkiksi videointia hyödyntäen, joka soveltuu sekä opetus- että itsenäiseen opiskelukäyttöön.

Ruokatuotteiden teemapajat

Teemapajoissa opetettava sisältö voi olla esimerkiksi kotimaiset kasvisruokatuotteet tai erikoisruokavaliot. Nämä esimerkit ovat nousseet suoraan matkailun pienyrittäjäkentältä. Ruokatuotteiden teemapajat toteutetaan keittiötiloissa, ja kaikki osallistujat pääsevät valmistamaan ruoka-alan asiantuntijan johdolla kuhunkin teemaan sopivia annoksia ja viemään ideoita mukanaan omaan yritykseensä.


Menneitä

28.10 kotimaiset kasvistuotteet ja kasvisruokien valmistus , Kanta-Häme

5.5. Luontoretken herkkueväät
8.3. Mökkiboksit
24.3  Terveellistä ruokaa modernilla tavalla, Lahti, Koulutuskeskus Salpaus
29.9.2022 Kiertotalous ja hävikin hallinta, Danskarby Green Kitchen & Events, Uusimaa
7.2.2023 Saunaruokaa uusilla twisteillä ja alkoholittomat mocktailit, Lehmonkärki
7.3.2023 Moderni suomalainen leivonta, Markus Hurskaisen johdolla Helsinki

Reissupaja – Skånen opintomatka teemalla inspiroivat ruokamatkailun mallikohteet

Opintomatka on pienten ja mikroyrittäjien näkökulmasta tärkeä ja nopea tapa oppia monella eri tavalla ja itse kokemalla. Aiemman hankekokemusten perusteella juuri matkailualla opintomatkat ovat suosituin ja ajallisesti hyödyllisin tapa oppia hyvistä esimerkeistä itse kokemalla. Lisäksi matkan toinen tavoite on tukea yrittäjien hyvinvointia ja mahdollistaa samalla vertaistapaamista muiden pienten matkailuyrittäjien kanssa. Matkakohde lähialueella, ja kohteeksi on valikoitunut Ruotsin ruoka-aittanakin tunnettu Skåne ja siellä mielenkiintoiset ruokamatkailukohteet. Lisätietoja voi kysellä Anne Mikkolalta, anne.mikkola@lomalaidun.fi

SAVE THE DATE: Matka tullaan toteuttamaan 25.-28.4.2023 ja matkalle lähtijöiksi ovat etusijalle ne yrittäjät tai yritysten edustajat, jotka ovat osallistuneet aiempiin Gastropajoihin. 

Makeat leivonnaiset 7.3.23 Gastropajan valmentajana toimi Markus Hurskainen

Ruotsin opintomatkan matkanjohtajana toimii Bettina C. Lindfors, joka on toiminut mm. Ny Nordisk Mat-ohjelman projektipäällikkönä. Bettina C. Lindforsilla on vahva osaaminen ja kokemus ruokakulttuurin, ruokakasvatuksen, kestävien ruokajärjestelmien, kiertotalouden ja maaseudun kehittämisen edistämisestä Suomessa ja Pohjoismaissa.

Perho PRO:n Olli Takanen valmentajana 4 tuotteistamisen Gastropajasssa.