Tuotteistaminen

Osaamisen lisääminen ruokamatkailun tuote- ja palveluinnovoinnissa ja vastuullisessa tuotannossa.
Tavoitteena, että yritykset oppivat tekemään vastuullisesti tuotettuja ja lähiruokaan perustuvia esimerkiksi
seuraavanlaisia palvelutuotteita: Tuotteistamispaja 1: Mökkimatkailijoiden ”Mökkiboksi” , Tuotteistamispaja 2:
Luontoretken herkkueväät , Tuotteistamispaja 3: Suomalainen lähiruoka-aamiainen jne.

Ruokakonseptien mallintaminen ja suunnitelma jalkauttamisesta kohdeyrityksiin

Maakuntien pilotointiprosesseista tehdään mallinnukset ja valmiit ruokakonseptit, joita voi soveltaa kaikissa matkailuyrityksissä. Konsepti muokataan selkeästi viestittävään muotoon. Konseptin soveltamisesta matkailuyrityksen liiketoimintaan tehdään kirjallinen tai sähköinen opastusmateriaali esimerkiksi videointia hyödyntäen, joka soveltuu sekä opetus- että itsenäiseen opiskelukäyttöön.

Ruokatuotteiden teemapajat

4 eriteemaista pajatoteutusta. Teemapajoissa opetettava sisältö voi olla esimerkiksi kotimaiset kasvisruokatuotteet tai erikoisruokavaliot. Nämä esimerkit ovat nousseet suoraan matkailun pienyrittäjäkentältä. Sisällöt tarkentuvat myöhemmin vastaten kohderyhmän tarpeisiin.Ruokatuotteiden teemapajat toteutetaan keittiötiloissa, ja kaikki osallistujat pääsevät valmistamaan ruoka-alan asiantuntijan johdolla kuhunkin teemaan sopivia annoksia ja viemään ideoita mukanaan omaan yritykseensä.

Tulevaa
Kiertotalous ja hävikkiruoka, 29.9.2022 Danskarby Green Kitchen & Events, Uusimaa
Saunaruoka uusilla twisteillä, kevät 2023

Menneitä
28.10 kotimaiset kasvistuotteet ja kasvisruokien valmistus , Kanta-Häme

24.3  Terveellistä ruokaa modernilla tavalla, Lahti, Koulutuskeskus Salpaus

Reissupaja – Ulkomaan opintomatka teemalla inspiroivat ruokamatkailun mallikohteet

Opintomatka on pienten ja mikroyrittäjien näkökulmasta tärkeä ja nopea tapa oppia monella eri tavalla ja itse kokemalla. Aiemman hankekokemusten perusteella juuri matkailualla opintomatkat ovat suosituin ja ajallisesti hyödyllisin tapa oppia hyvistä esimerkeistä itse kokemalla. Lisäksi matkan toinen tavoite on tukea yrittäjien hyvinvointia ja mahdollistaa samalla vertaistapaamista muiden pienten matkailuyrittäjien kanssa. Matkakohde lähialueella, lauttamatkan päässä (esim. Ruotsi, Baltia, Ahvenanmaa), joka tarkentuu hankkeen edetessä.

Ruokamatkailun uudet tuulet -seminaari

Seminaarissa on teemana ruokamatkailupalvelut Suomessa, ajankohtaiset näkymät ja trendit, Gastropajojen toiminnan ja tulosten esittelyä ja tulevaisuuden suuntaviivoja. Seminaari on Gastropajon osallistujien lisäksi avoin kaikille muille alan toimijoille, myös hankealueen ulkopuolelta.

Alustava seminaarin aikataulu: Kevät 2023