Ruokamatkailun Markkinointi

Verkkokauppa ruokamatkailussa

Asiakaskäyttäytyminen ja kohderyhmät muuttuvat jatkossa yhä enemmän ryhmistä yksityisten matkailijoiden, sekä pitkistä matkoista lyhyiden tai mikromatkojen suuntaan. Asiakkaat ovat tottuneet tekemään ostoksensa verkkokaupoista. Toimiva verkkokauppa on keskeinen ja tärkeä osa matkailuyrityksen markkinointia ja myyntiä. Suurella osalla matkailuyrityksiä ei kuitenkaan ole verkkokauppaa tai niissä myytävä palvelutarjonta ei ole ajan tasalla. Jos verkkokauppa on, ei se kaikissa tapauksissa pysty vastaamaan asiakkaa Verkkokauppa ruokamatkailussan palvelupolkuun. Pieniä ryhmiä tai yksittäisiä asiakkaita ei pystytä huomioimaan – vaihtoehtoisesti suuria ryhmiä ei pystytä huomioimaan. Usein yksittäisten asiakkaiden on vaikea saada ostettua verkkokaupassa muuta kuin majoituspalvelua.

Pajassa opitaan verkkokaupan perusteista ja hyödyntämisestä osana markkinointia. Verkkokaupassa on tärkeä osa taloudellinen kannattavuus ja verkkokauppatoteutuksessa käsitellään myös kannattavaa kohderyhmähinnoittelua ja sen merkitystä, lisämyynnin merkitystä osana asiakaskokemusta mutta myös tärkeänä tulolähteenä. Tässä pajassa myös esitellään erilaisten sopivien verkkokauppa- ja palveluratkaisujen lisäksi matkailuyritykselle sopivia kannattavuus- ja hinnoittelutyökaluja, joita osallistujat työstävät osana verkkokauppatehtävänään.

Aikataulu:

  1. Verkkokaupan Gastropaja 13.9.2022
    Verkkokauppa osana ruokamatkailukohteiden ja tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Asiakkaan ostokäyttäytymisen muutos edellyttää ruokamatkailutuotteiden digitaalista ostettavuutta. Ruokamatkailuyrityksen verkkokaupan perustamisen ABC.Aikataulu klo 8.30-15.00, ja paikkana Olkkolan Hovi, Etelä-Karjala.
  2. Verkkokaupan Gastropaja 17.1.2023
    Asiakaskokemuksen ja ostettavuuden kehittäminen sekä keskiostoksen kasvattaminen. Aikataulu klo 9-16.00, paikkana Hawkhill, Nuuksio
    3.Verkkokaupan Gastropaja 16.3.2023
    Verkkokauppiaiden kokemuksia, havaintoja ja hyviä oppeja, verkkokauppasuunnitelman laadinta, verkkokaupan markkinointi monikanavaisesti Järjestetään hybridinä. Katso ohjelma täältä

Ruokakuvilla lisäarvoa -markkinointipajat

Ruoka- ja matkailutuotteiden kuvat markkinoinnin keinona ovat nykymaailmassa korostuneet. Ammattivalokuvaajan käyttö on harvoin mahdollisuus mikroyrittäjien liiketoiminnassa, varsinkin jos tarkoituksena on tehdä nopeita markkinointitoimenpiteitä. Palvelua hyvin esille tuovien kuvien ottaminen, niiden muokkaaminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa elämyksellisten palveluiden markkinointia.

Nykyajan markkinointikanavissa visuaalisuus ja houkuttelevuus on merkityksellistä. Työpajassa opitaan ottamaan laadukkaita markkinointiin soveltuvia kuvia ja hyödyntämään niitä erilaisissa markkinointikanavissa.

– Järjestettiin 6.9.2022


Ruokatuote edellä -markkinointipaja

Kuinka hyödyntää ruokatuotetta markkinoinnissa

Markkinointipajoissa etsitään ja opitaan tapoja mm. miten siirtyä ennakkotilauksista ajantasaiseen palveluun, miten hyödyntää ruokatuotteita ja palveluita omassa markkinoinnissa, kohderyhmätuntemusta, tarinoiden ja kerronnan sekä maiseman ja paikallisuuden hyödyntämistä.  Valmennuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva oman ruokatuotteen markkinoinnista ja erilaisista markkinointikanavista ja -keinoista. Päivän aikana käymme läpi, miten eri kanavia kannattaa hyödyntää ja miten ruokatuotteita kannattaa markkinoida ja myydä niin yksinään kuin yhdessä kumppaneiden kanssa. Keskitymme myös kohderyhmäajatteluun, omien sisältöjen ideointiin, markkinoinnin suunnitteluun, mittaamiseen sekä myös mielenkiintoisiin esimerkkeihin inspiraation lähteiksi.

Järjestettiin 9.11.2021 ja 1.2.2022. Pajamateriaali tullaan julkaisemaan sähköisessä oppimisympäristössä.

Verkkokaupan Gastropajojen kouluttajana toimii Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n ja Visit Finland Akatemian suorasanainen ja käytännönläheinen valmentaja, joka on uransa aikana sparrannut ja valmentanut satoja pk-yrityksiä, alue- ja kehitysyhtiöitä sekä yrityksiä verkostomaiseen liiketoimintaan tuotannossa, kv-myynnissä ja markkinoinnissa.

Lue lisää.