Osaamista markkinointiin

Ruokatuote edellä -markkinointipaja

Kuinka hyödyntää ruokatuotetta markkinoinnissa

Maaseudun matkailussa saa ruokapalveluita tyypillisesti vain ennakkoon tilaamalla. Usein tämä on mahdollista vain ryhmille. Nykyään täytyy entistä enemmän huomioida myös yksittäisten matkailijoiden tarpeita ja pyrkiä takaamaan riittävän toimiva palveluverkosto – myös ruokailujen osalta. Markkinointipajoissa etsitään ja opitaan tapoja mm. miten siirtyä ennakkotilauksista ajantasaiseen palveluun, miten hyödyntää ruokatuotteita ja palveluita omassa markkinoinnissa, kohderyhmätuntemusta ja tarinoiden ja kerronnan hyödyntämistä sekä maiseman ja paikallisuuden hyödyntämistä. Tärkeä osa on osaaminen taloudellisesti kannattavassa toiminnassa.

Erilaisia hinnoittelu- ja kannattavuustyökaluja ja niiden soveltuvuutta erilaisille yrittäjille esitellään ja testataan.

Pajakokonaisuus pitää sisällään 1 tai useamman työpajan.

Aikataulu: Pajapäivä 1: 9.11.2021 Etelä-Karjalassa
Pajapäivä 2: alkuvuosi 2022, paikka tarkentuu.
Toimintamallit: Työpajatoteutus on joko lähi- tai etätoteutuksena. Työpajoihin liittyy itsetyöskentelymateriaalia.

Markkinoinnin Gastropaja 9.11 Etelä-Karjalassa

Etsimme yhdessä vastauksia kysymyksiin:
Miten markkinoinnin ja myyn ja kenelle?
Miten kehitän kiinnostavan, laadukkaan ja vastuullisen ruokatuotteen?
Mihin asioihin kannattaa nyt vedota markkinointiviestinnässä? Millaista sisältöjä kanaviin pitää tuottaa ja kuinka usein?
Pitääkö tai kannattaako näkyvyydestä maksaa?

Päivän aikataulu:

8.30 ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu
9.00 Aloitus, esittäytyminen ja tervetuloa
9.15-10.30 Näistä muodostuu tämän päivän markkinointi.
-Markkinoinnin nykyanatomia ja setup
10.30-10.40 Jaloittelutauko
10.40-12.00 Näin herätät kiinnostuksen
– Kaikki lähtee kohderyhmätuntemuksesta ja hyvästä tuotteesta.
Oman asiakkaan/ostajapersoonan ja oman ydinviestin kuvaaminen
12.00 Lounas ja tutustuminen Pulsan Asemaan
13.00-15.00 Näin onnistut – Markkinoinnin onnistumisen tekijät.
-Digitaalinen terveystarkastus ja markkinointisuunnitelma vuoteen 2022.

Päivän ohjelma ja tarjoilu on matkailuyrittäjille ja yritysten työntekijöille maksutonta,
lukuunottamatta mahdollista majoitusta. Valmentajana toimii Visit Finland Akatemian Juha Sorjonen. 

Ilmoittautuminen markkinoinnin Gastropajaan 3.11.2021 mennessä. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä:
Ilmoittautuminen Gastropajaan

Lisätietoja: anne.mikkola@lomalaidun.fi

Ruokakuvilla lisäarvoa -markkinointipajat

Ruoka- ja matkailutuotteiden kuvat markkinoinnin keinona ovat nykymaailmassa korostuneet. Ammattivalokuvaajan käyttö on harvoin mahdollisuus mikroyrittäjien liiketoiminnassa, varsinkin jos tarkoituksena on tehdä nopeita markkinointitoimenpiteitä. Palvelua hyvin esille tuovien kuvien ottaminen, niiden muokkaaminen ja hyödyntäminen on tärkeä osa elämyksellisten palveluiden markkinointia.

Nykyajan markkinointikanavissa visuaalisuus ja houkuttelevuus on merkityksellistä. Työpajassa opitaan ottamaan laadukkaita markkinointiin soveltuvia kuvia ja hyödyntämään niitä erilaisissa markkinointikanavissa.

Aikataulu: kesä /2022

Toimintamallit: Työpajan toteutus lähijaksona. Tärkeää on myös osallistujien oman kuvamateriaalin hyödyntämistä opetuksessa.

Työpajamateriaalit jaetaan toteutusten jälkeen. Työpajoista tehdään kooste virtuaalipajoihin lisättäväksi.

Verkkokaupan merkitys -markkinointipaja

Asiakaskäyttäytyminen ja kohderyhmät muuttuvat jatkossa yhä enemmän ryhmistä yksityisten matkailijoiden, sekä pitkistä matkoista lyhyiden tai mikromatkojen suuntaan. Asiakkaat ovat tottuneet tekemään ostoksensa verkkokaupoista. Toimiva verkkokauppa on keskeinen ja tärkeä osa matkailuyrityksen markkinointia ja myyntiä. Suurella osalla matkailuyrityksiä ei kuitenkaan ole verkkokauppaa tai niissä myytävä palvelutarjonta ei ole ajan tasalla. Jos verkkokauppa on, ei se kaikissa tapauksissa pysty vastaamaan asiakkaan palvelupolkuun. Pieniä ryhmiä tai yksittäisiä asiakkaita ei pystytä huomioimaan – vaihtoehtoisesti suuria ryhmiä ei pystytä huomioimaan. Usein yksittäisten asiakkaiden on vaikea saada ostettua verkkokaupassa muuta kuin majoituspalvelua.

Pajassa opitaan verkkokaupan perusteista ja hyödyntämisestä osana markkinointia. Verkkokaupassa on tärkeä osa taloudellinen kannattavuus ja verkkokauppatoteutuksessa käsitellään myös kannattavaa kohderyhmähinnoittelua ja sen merkitystä, lisämyynnin merkitystä osana asiakaskokemusta mutta myös tärkeänä tulolähteenä. Tässä pajassa myös esitellään erilaisten sopivien verkkokauppa- ja palveluratkaisujen lisäksi matkailuyritykselle sopivia kannattavuus- ja hinnoittelutyökaluja, joita osallistujat työstävät osana verkkokauppatehtävänään.

Aikataulu: 2–3 pajapäivää, 9/22, 10/22, 1/23

Toimintamallit: Lähiopetuksena, materiaali myös sähköiseen oppimisympäristöön tukemaan oppimista

Markkinointipajojen yksi osuus on tilanteen niin salliessa lisäksi tutustuminen erilaisiin markkinointitapahtumiin, joko virtuaalipajoissa jaetun tiedon muodossa tai tutustumiskäyntinä. Esimerkkinä markkinointitapahtumasta on Gastromessut.